0 prece(s) - 0.00€
 • Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

 • Privātuma politika

  SIA Eņģeļa pasts PRIVĀTUMA POLITIKA
  Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.
  Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
  Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām.

      1. SIA Eņģeļa pasts, personas datu apstrādes nolūki:
          1. dažādu dokumentu sagatavošanai, tai skaitā līgumu un vienošanās sagatavošanai un noslēgšanai;
          2. klientu; darbinieku, partneru vai citu datu subjektu identificēšanai;
          3. klientu apkalpošanai un apkalpošanas uzlabošanai;
          4. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
          5. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
          6. jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
          7. preču un dokumentu piegādei;
          8. saziņas uzturēšanai;
          9. norēķinu administrēšanai;
          10. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
          11. tirgus izpētes mērķiem;
          12. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
          13. lojalitātes programmu izveidošanai, realizēšanai un pilnveidošanai;
          14. citām mārketinga aktivitātēm;
          15. jaunumu paziņošanai;
          16. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.
      2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
          1. normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
          līgums ar klientu;
          2. atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
      3. Jūsu tiesības:
          1. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
          2. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;

  Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā. Ja neizdosies panākt risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

      4. Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.
      5. Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: info@engelapasts.lv 26667444

  Saņem atlaižu kodus katru nedēļu